apaş

apaş Fr. apache

a. Hayta: “Paris'te bir tramvayın apaşlar tarafından durdurulup soyulması.” -A. Ş. Hisar.


apaş, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'a', 'ş', şeklindedir.
apaş kelimesinin tersten yazılışı şapa diziliminde gösterilir.