apati

apati İng. apathy

Çevreyle patolojik ilgisizlik, çevreyle anormal derecede ilgisizlik, duyarsızlık.


apati, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'a', 't', 'i', şeklindedir.
apati kelimesinin tersten yazılışı itapa diziliminde gösterilir.