apdesi dar almak

apdesi dar almak

< Far. âb-dest: Alelacele abdest almak


apdesi dar almak için benzer kelimeler


apdesi dar almak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'd', 'e', 's', 'i', ' ', 'd', 'a', 'r', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
apdesi dar almak kelimesinin tersten yazılışı kamla rad isedpa diziliminde gösterilir.