apkın

apkın

Gübre, fışkı.


apkın

1. bk. ahbun-1. 2. Gübre taşınacağı zaman arabaların yanlarına konan geniş tahta.


apkın

Akılsız, serseri, delidolu.


apkın

Gübre.


apkın için benzer kelimeler


apkın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
apkın kelimesinin tersten yazılışı nıkpa diziliminde gösterilir.