apkın sapkın

apkın sapkın

Akılsız, serseri, delidolu.


apkın sapkın için benzer kelimeler


apkın sapkın, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'k', 'ı', 'n', ' ', 's', 'a', 'p', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
apkın sapkın kelimesinin tersten yazılışı nıkpas nıkpa diziliminde gösterilir.