sapkın

sapkın

sf. 1. Doğru yoldan ayrılmış olan. 2. Sapkıya uğramış olan.


sapkın

1.Bunak, deli gibi. 2.Her şeyi bilen, bilgili.


sapkın İng. perverse

Davranışlarıyla yaşadığı toplumun gelenek ve göreneklerine ters düşen, o toplumun yasa ve kurallarına uymamakta direnen, sapınca düşen (genç).


sapkın için benzer kelimeler


sapkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'p', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
sapkın kelimesinin tersten yazılışı nıkpas diziliminde gösterilir.