apozisyonal büyüme

apozisyonal büyüme İng. appositional growth

Kıkırdak dokusunda perikondriyumun alt kısmındaki fibroblastların matriks maddelerini sentezlemesi ve salgılamasıyla hücrelerin birbirinden uzaklaşması sonucu oluşan büyüme.


apozisyonal büyüme İng. apositional growth

Kıkırdak dokuda perikondriyumun iç yüzeyinde kondroblast adı verilen genç kıkırdak hücrelerinin matriks maddelerini üretmesiyle görülen büyüme biçimi.


apozisyonal büyüme için benzer kelimeler


apozisyonal büyüme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'o', 'z', 'i', 's', 'y', 'o', 'n', 'a', 'l', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
apozisyonal büyüme kelimesinin tersten yazılışı emüyüb lanoysizopa diziliminde gösterilir.