Arap atlarında atlantooksipital yapılış bozukluğu

Arap atlarında atlantooksipital yapılış bozukluğu İng. atlanto-occipital malformation of Arabian horse

Atlanto-oksipital kaynaşma.


Arap atlarında atlantooksipital yapılış bozukluğu için benzer kelimeler


Arap atlarında atlantooksipital yapılış bozukluğu, 49 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'r', 'a', 'p', ' ', 'a', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'd', 'a', ' ', 'a', 't', 'l', 'a', 'n', 't', 'o', 'o', 'k', 's', 'i', 'p', 'i', 't', 'a', 'l', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', 'l', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
Arap atlarında atlantooksipital yapılış bozukluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulkuzob şılıpay latipiskootnalta adnıralta parA diziliminde gösterilir.