ART ile biten kelimeler

ART ile biten veya sonunda ART olan kelimeler 100 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

art aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. art anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ART ile biten kelimeler

22 harfli

dış ticarette standart

21 harfli

belirteç duyarlı kart

20 harfli

kenarı çentikli kart, seksen kolonluk kart

19 harfli

gerek ve yeter şart, kenarı delikli kart

17 harfli

pnömopiyoperikart

16 harfli

ikincil standart

15 harfli

primer standart

14 harfli

altın standart, çifte standart, hematoperikart

13 harfli

bilakayduşart, hidroperikart, infisâhî şart, manyetik kart, pnömoperikart

12 harfli

delikli kart, hemoperikart, kırmızı kart, piyoperikart, serbest kart

11 harfli

akıllı kart, iç standart

10 harfli

Büyük Şart, cezâî şart, gözlü kart, hamilikart, irâdî şart, sanal kart, yeşil kart, yeter şart, zavır zart

9 harfli

açık kart, hart hart, mikrokart, sarı kart, tart mart

8 harfli

avangart, gartgart, gıravart, halapart, kirtpart, miyokart, monokart, perikart, standart, talavart, telekart

7 harfli

alakart, anakart, ek kart, epikart, ön şart, pankart, pop-art, şıngart

6 harfli

balart, cagart, cağart, cegart, cıkart, coğart, comart, çıkart, damart, gagart, gağart, gıgart, gopart, kabart, kakart, kokart, nıkart, nikart, op-art, zıvart

5 harfli

apart, ayart, oğart, onart, ovart, start, şaart

4 harfli

bart, cart, çart, dart, gart, hart, kart, mart, Nart, part, sart, şart, tart, vart, zart

3 harfli

art

Kelime Ara