İçinde ART geçen kelimeler

İçinde ART geçen kelimeler 2498 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

art aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. art anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ART geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) yüzünü ağartmak, anastomozis arteryovenoza, anulus fibrokartilagineus, art eteğinde namaz kılmak, artan marjinal verimlilik, arterya duktus deferentis, arterya gastrika sinistra, arterya karotikobazilaris, arterya kaudalis mediyana, arterya koronarya dekstra, arterya mammarya kaudalis, arterya oftalmika interna, arterya sakralis mediyana, arterya sekalis lateralis, arterya sekalis mediyalis, arterya serebri rostralis, arterya tibyalis kaudalis, arterya torasika eksterna, Artık Gıda Maddeleri Fonu, artikulasyo humeroulnaris, Avrupa Temel Haklar Şartı, ...

24 harfli

akut romatizma artritisi, Arap İnsan Hakları Şartı, art zamanlı anlam bilimi, arterya gastrika dekstra, arterya gastroduodenalis, arterya genus dessendens, arterya karotis eksterna, arterya karotis kommunis, arterya kaudalis femoris, arterya koksigika mediya, arterya palpebra tersiya, arterya profunda femoris, arterya pudenda eksterna, arterya sentralis retina, arterya serebri kaudalis, arterya torasika interna, atların viral arteritisi, bedelli sermaye artırımı, bire yakın artıkla bölüm, Chrysanthemum parthenium, çartır navlun sözleşmesi, ...

23 harfli

ağartılı balgam çıkarma, akustik artış artifaktı, akustik gölge artifaktı, art zamanlı ses bilgisi, artan değer değişikliği, arterya angularis okuli, arterya brakiyosefalika, arterya gastrika breves, arterya ilyaka eksterna, arterya ilyaka kommunis, arterya karotis interna, arterya meningea mediya, arterya pudenda interna, artı geri dönülen durum, artışlı Sargan sınaması, artikulasyo radyokarpea, artikulasyo sakroilyaka, Bartolin bezleri apsesi, baryum antimon tartarat, Bipartizan Dış Politika, birleşik standart sapma, ...

22 harfli

akbant kuyruklu kartal, art zamanlı dil bilimi, arterya angularis oris, arterya bronkoözofagea, arterya dorsalis penis, arterya ileosekokolika, arterya ilyaka interna, arterya kolika dekstra, arterya palatina mayor, arterya palatina minor, arterya profunda braki, arterya serebri mediya, arteryovenöz anastomoz, artımlı yürek ivikliği, artikulasyo elipsoidea, artikulasyo kondilaris, Atina-Sparta savaşları, basınç artma katsayısı, Bengough-Stuart süreci, bilgisayarlı karartıcı, büyük elâstik arterler, ...

21 harfli

ağ bağdaştırıcı kartı, art ayaklı kertenkele, Artemisia dracunculus, arterya dorsalis nazi, arterya genus suprema, arterya kolika mediya, artı ışın çözümlemesi, artı mıknatıssal ucay, artılı deniz esnemesi, artikulasyo komposita, artikulasyo sferoidea, artikulasyo trokoidea, aspartik asit, Asp, D, Bartlett ayrıştırması, belirteç duyarlı kart, Bonaparte Hanedanlığı, büyük bağırgan kartal, döviz kurunun artması, gelecek zamanın şartı, gizli artan oranlılık, Haemobartonella canis, ...

20 harfli

“ baumgarten” tüzüğü, açık arttırma modeli, ağartısal zar yalımı, Antartika antlaşması, antepartum parapleji, apeks partis petroza, ardıl standart sapma, artayaklı kertenkele, artdüşü ve artdüşülü, artek yazılış biçimi, arterya klavikularis, arterya kremasterika, arterya testikularis, arterya vestibularis, artikulasyo simpleks, artikulasyones manus, artikulasyones pedis, artritis suppurativa, artritis tüberküloza, arttan solungaçlılar, aspartat transaminaz, ...

19 harfli

ak yuvar artımsızlı, art kafa displazisi, artan zincir koşulu, arterya akromiyalis, arterya bisipitalis, arterya bulbi penis, arterya maksillaris, arterya masseterika, arterya umbilikalis, arterya vertebralis, arteryovenöz fistül, artık değer teorisi, artık mıknatıslanım, artınsal iletkenlik, Arttansolungaçlılar, Avrupa Halk Partisi, Avrupa sosyal şartı, bağır gözere artımı, balık kartalıgiller, balık-kartalıgiller, Bartolin bezi kisti, ...

18 harfli

ağrılı ak sııvartı, ak kuyruklu kartal, ak yuvar artıklığı, ak-kuyruklu kartal, altın değer artışı, arayüz kart yuvası, arkasını çıkartmak, art zamanlı yöntem, artan oranlı vergi, artdamaksıl abanık, artdamaksıl açınık, arterya aksillaris, arterya brakiyalis, arterya interossea, arterya kondilaris, arterya lakrimalis, arterya prostatika, arterya serebralis, artezyen kuyu suyu, artık değer kuramı, artık işlem etkisi, ...

17 harfli

afferent arteryol, akkuyruklu kartal, akyuvar artımcalı, aleleyip asartmak, art damaksıllaşma, art teker dişlisi, artan-aşınma payı, arterya bronkalis, arterya femoralis, arterya kornualis, arterya lingualis, arterya üretralis, arterya vajinalis, arterya yeyunales, arteryovenöz şant, Arthus reaksiyonu, artı-eksi noktası, artık değer oranı, artık emek süresi, artık yandaklılık, artıklık denetimi, ...

16 harfli

abartılı oynamak, ana çevrim kartı, art avurt ünsüzü, art damak ünsüzü, art damaklılaşma, art kafa lokması, art teker ekseni, artan maliyetler, artdamaksıllaşma, arterya bukkalis, arterya fasyalis, arterya hepatika, arterya lienalis, arterya lumbales, arterya mediyana, arterya nutrisya, arterya poplitea, arterya radyalis, arterya torasika, arteryel siyanoz, arteryel tromboz, ...

15 harfli

abartıyı basmak, ağ arayüz kartı, ağartısal tepki, ağartma banyosu, altın standartı, art kafa kemiği, art-kafa kemiği, artan fonksiyon, artavurt ünsüzü, artdamak ünsüzü, arterya arkuata, arterya ovarika, arterya renalis, arterya sekalis, arterya serebri, arterya sölyaka, arterya ulnaris, arterya uterina, artezyen kuyusu, artı üşer akımı, artık gerginlik, ...

14 harfli

abartılabilmek, afaangı artmak, ahmak yaşartan, akça suvartısı, akyuvar artımı, alakart Avrupa, alçak kabartma, Allah artırsın, altın standart, alyuvar artışı, aroma artırıcı, art arda takla, art ikiz yumru, art niyetlilik, art zamanlılık, artçı sarsıntı, arteriyosikloz, arterya safena, artı çarpıklık, artık açıklama, artık cisimler, ...

13 harfli

abartılabilme, açık arttırma, ağaç kabartan, ağartı işeyen, albez tartmak, anamal artığı, anti-partikül, art omuzlular, artçı boşalım, artezyen suyu, artı çekirdek, artı elektrik, artı gönderim, artık çalışma, artık değişke, artık dolgusu, artık element, artık gerilim, artık imlenti, artık irkilim, artıkbeslenme, ...

12 harfli

abartabilmek, abartısızlık, abartmacılık, abartmasızca, açık artırma, Afşartarakçı, ağartabilmek, ağartı işeme, ağartı ölçer, altın kartal, amfiartrozis, art bağırsak, art sarsıntı, artak tartak, artalan kipi, artan getiri, artan özence, artan sartan, artan sırtan, artan zincir, artçı deprem, ...

11 harfli

abartabilme, abartıcılık, abartısızca, adres kartı, ağartabilme, akıllı kart, anız artığı, ark dartmak, art boyunlu, art düşünce, art kılavuz, art niyetli, art yetişim, art zamanlı, arta durmak, arta varmak, artalan işi, artan işlev, artan verim, arterivirüs, arteryotomi, ...

10 harfli

abartılmak, abartmasız, abızartlak, Acartomyia, ağartılmak, ağırtartaç, alapartıcı, alavartacı, alt kartil, apart otel, art açınık, art aradan, art etiket, art öngörü, art seslik, artabilmek, artağanlık, artakalmak, artallamak, artan dizi, artan sıra, ...

9 harfli

abartılış, abartılma, abartısız, abartmacı, abartmalı, açık kart, ağartılık, ağartılış, ağartılma, ağartımsı, aktartmak, Alpkartal, Ambartepe, apartheid, apartıman, apartuman, apartüman, art avurt, art beyin, art bilgi, art bölge, ...

8 harfli

abartıcı, abartılı, abartmak, Acartürk, afartmak, agartmak, ağartıca, ağartıcı, ağartmak, akartmak, Akartuna, Akartürk, aktartma, alafarta, alartmak, Alpartun, anafarta, apartmah, apartmak, apartman, apartuna, ...

7 harfli

abartık, abartış, abartma, acartav, ağartan, ağartım, ağartma, alakart, alartma, anakart, anartri, apartma, art diş, art göp, art kop, art kök, art köp, art lop, art oda, art-kök, art-lop, ...

6 harfli

abartı, ağartı, ağarti, ağartu, ahartı, ahartu, alartu, apartu, artıcı, artığa, artıuç, artist, artlaç, artlık, artmaç, artmak, artoda, Artova, artrit, artroz, artuma, ...

5 harfli

aartu, apart, artaç, artağ, artah, artak, artam, artan, artça, artçı, arter, artıh, artık, artım, artın, artış, artin, artis, artlı, artma, artoh, ...

4 harfli

artı, artu, bart, cart, çart, dart, gart, hart, kart, mart, Nart, part, sart, şart, tart, vart, zart

3 harfli

art

Kelime Ara