aşağı (çok aşağı)

aşağı (çok aşağı) Osm. Troba

Dürtücü ya da kesici kılıçla yapılan yarışmalarda, dürtüşlerin ve vuruşların sayılmayan aşağı bölgelere rastlaması.


aşağı (çok aşağı) için benzer kelimeler


aşağı (çok aşağı), 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', '(', 'ç', 'o', 'k', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', ')', şeklindedir.
aşağı (çok aşağı) kelimesinin tersten yazılışı )ığaşa koç( ığaşa diziliminde gösterilir.