çok oluklu, çok ölçünlü almaç

çok oluklu, çok ölçünlü almaç İng. multi-channel multi-standard television receiver

TV. Değişik oluklardaki, değişik ölçünlerdeki yayınları izleyebilen almaç.


çok oluklu, çok ölçünlü almaç için benzer kelimeler


çok oluklu, çok ölçünlü almaç, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'o', 'l', 'u', 'k', 'l', 'u', ',', ' ', 'ç', 'o', 'k', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 'n', 'l', 'ü', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ç', şeklindedir.
çok oluklu, çok ölçünlü almaç kelimesinin tersten yazılışı çamla ülnüçlö koç ,ulkulo koç diziliminde gösterilir.