çift ölçünlü almaç

çift ölçünlü almaç İng. dual standard receiver

TV. İki ayrı satır sayısındaki televizyon yayınlarını alabilen almaç (örneğin İngiltere'de 405 ile 625 satırlı yayınları, Fransa'da 625 ile 819 satırlı yayınları izleyebilen almaç).


çift ölçünlü almaç için benzer kelimeler


çift ölçünlü almaç, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 'n', 'l', 'ü', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ç', şeklindedir.
çift ölçünlü almaç kelimesinin tersten yazılışı çamla ülnüçlö tfiç diziliminde gösterilir.