adrenerjik almaç

adrenerjik almaç İng. adrenergic receptor

Adrenerjik sinirler tarafından uyarılan hücrelerin yüzey zarlarının içinde veya üzerinde bulunan ve uyarılması ya da baskılanması durumunda hücrede biyolojik cevapların oluşmasına neden olan büyük moleküllü, alfa ve beta alt tipleri bulunan protein yapı, adrenerjik reseptör.


adrenerjik almaç için benzer kelimeler


adrenerjik almaç, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'r', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 'k', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ç', şeklindedir.
adrenerjik almaç kelimesinin tersten yazılışı çamla kijrenerda diziliminde gösterilir.