beta adrenerjik almaç agonisti

beta adrenerjik almaç agonisti İng. beta adrenergic receptor agonist

Beta almaçlarının uyarılması sonucu oluşan etkiye benzer etki oluşturan ilaç.


beta adrenerjik almaç agonisti için benzer kelimeler


beta adrenerjik almaç agonisti, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 't', 'a', ' ', 'a', 'd', 'r', 'e', 'n', 'e', 'r', 'j', 'i', 'k', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ç', ' ', 'a', 'g', 'o', 'n', 'i', 's', 't', 'i', şeklindedir.
beta adrenerjik almaç agonisti kelimesinin tersten yazılışı itsinoga çamla kijrenerda ateb diziliminde gösterilir.