aşağı kıyıdaş ülke

aşağı kıyıdaş ülke İng. lower riparian state Fr. Etat bas riverain

aşağı kıyıdaş ülke için benzer kelimeler


aşağı kıyıdaş ülke, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'ü', 'l', 'k', 'e', şeklindedir.
aşağı kıyıdaş ülke kelimesinin tersten yazılışı eklü şadıyık ığaşa diziliminde gösterilir.