aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur

aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur

“güzel şey, iyi gereç kullanılarak meydana gelir, bundan da iş yapana övünme payı çıkar” anlamında kullanılan bir söz.


aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur için benzer kelimeler


aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur, 42 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', ' ', 'p', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'e', 'n', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', ',', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'ü', ' ', 'a', 'ğ', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', şeklindedir.
aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur kelimesinin tersten yazılışı rulo ğa üzüy ninileg ,rulo ğay nerişip ışa diziliminde gösterilir.