gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez

gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez

“ticarette kazanç, günü gününe uymaz” anlamında kullanılan bir söz.


gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez için benzer kelimeler


gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez, 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'e', 's', 'l', 'e', 'r', ',', ' ', 'y', 'ı', 'l', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', ' ', 'g', 'ü', 'n', 'ü', ' ', 'b', 'e', 's', 'l', 'e', 'm', 'e', 'z', şeklindedir.
gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez kelimesinin tersten yazılışı zemelseb ünüg rulo lıy ,relseb ılıy rulo nüg diziliminde gösterilir.