ar yılı değil, kâr yılı

ar yılı değil, kâr yılı

birinin sıkılmayı bir yana bırakarak yalnız çıkarına baktığı anlatılırken söylenen bir söz.


ar yılı değil, kâr yılı için benzer kelimeler


ar yılı değil, kâr yılı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', ',', ' ', 'k', 'â', 'r', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
ar yılı değil, kâr yılı kelimesinin tersten yazılışı ılıy râk ,liğed ılıy ra diziliminde gösterilir.