dek değil, (tek değil)

dek değil, (tek değil)

Tekin değil, boş değil, beyhude değil


dek değil, (tek değil) için benzer kelimeler


dek değil, (tek değil), 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', ',', ' ', '(', 't', 'e', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', ')', şeklindedir.
dek değil, (tek değil) kelimesinin tersten yazılışı )liğed ket( ,liğed ked diziliminde gösterilir.