bayram değil, seyran değil (eniştem beni niye öptü)

bayram değil, seyran değil (eniştem beni niye öptü)

“gösterilen bu ilginin, bu yakınlığın bir sebebi olacak” anlamında kullanılan bir söz.


bayram değil, seyran değil (eniştem beni niye öptü) için benzer kelimeler


bayram değil, seyran değil (eniştem beni niye öptü), 51 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'r', 'a', 'm', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', ',', ' ', 's', 'e', 'y', 'r', 'a', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', ' ', '(', 'e', 'n', 'i', 'ş', 't', 'e', 'm', ' ', 'b', 'e', 'n', 'i', ' ', 'n', 'i', 'y', 'e', ' ', 'ö', 'p', 't', 'ü', ')', şeklindedir.
bayram değil, seyran değil (eniştem beni niye öptü) kelimesinin tersten yazılışı )ütpö eyin ineb metşine( liğed naryes ,liğed maryab diziliminde gösterilir.