adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

“konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar” anlamında kullanılan bir söz.


adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil için benzer kelimeler


adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil, 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 'a', 'd', 'a', 'm', 'a', ' ', 'y', 'ü', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', ',', ' ', 'c', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'v', 'd', 'e', 'y', 'e', ' ', 'm', 'ü', 'l', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', şeklindedir.
adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil kelimesinin tersten yazılışı liğed klüm eyedvög nac ,liğed küy amada mada diziliminde gösterilir.