adam adama

adam adama

zf. 1. Gölge gibi izleyerek. 2. sp. Bir oyunda tutmakla görevli olduğu rakibi yakından takip ederek.


adam adama için benzer kelimeler


adam adama, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 'a', 'd', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
adam adama kelimesinin tersten yazılışı amada mada diziliminde gösterilir.