adama benzemek (veya dönmek)

adama benzemek (veya dönmek)

1) giyim kuşamıyla, davranışlarıyla insana yakışır bir biçim almak: “Bak gördün mü, isteyince adama dönüyorsun.” -E. Işınsu. 2) beğenilir duruma gelmek: Şimdiki belediye başkanı sayesinde şehir adama benzedi.


adama benzemek (veya dönmek) için benzer kelimeler


adama benzemek (veya dönmek), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', 'a', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
adama benzemek (veya dönmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemnöd ayev( kemezneb amada diziliminde gösterilir.