benzemek

benzemek

(-e) 1. İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak: “Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi.” -A. H. Tanpınar. 2. Sanısını uyandırmak, gibi görünmek: “Bu zavallı çokça içmişe benziyor, gözleri buğulanmış, biraz da kaymış.” -M. Ş. Esendal.


benzemek

bk. benızemek


benzemek için benzer kelimeler


benzemek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
benzemek kelimesinin tersten yazılışı kemezneb diziliminde gösterilir.