adama

adama

a. Adamak işi: “Tamamen ve sadece sana ait olacak ama kendini ona adamanı istemeyecek.” -E. Şafak.


adama için benzer kelimeler


adama, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
adama kelimesinin tersten yazılışı amada diziliminde gösterilir.