devlet adama ayağıyla gelmez

devlet adama ayağıyla gelmez

“zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edilir” anlamında kullanılan bir söz.


devlet adama ayağıyla gelmez için benzer kelimeler


devlet adama ayağıyla gelmez, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'l', 'e', 't', ' ', 'a', 'd', 'a', 'm', 'a', ' ', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', 'y', 'l', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'z', şeklindedir.
devlet adama ayağıyla gelmez kelimesinin tersten yazılışı zemleg alyığaya amada telved diziliminde gösterilir.