DEV ile başlayan kelimeler

DEV ile başlayan veya başında DEV olan kelimeler 660 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dev aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dev anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DEV ile başlayan kelimeler

25 harfli

devingen adres dönüştürme, devingen bağımlı kitaplık, devingen belirginleştirme, devingen olarak tam model, devinimsiz örtülü görüntü, devirsiz ondalık kesirler, Devlet Planlama Teşkilatı, devrik işleci özellikleri

24 harfli

dev hücreli kemik tümörü, deve nalbanda bakar gibi, devingen bağlaşım modeli, devingen ortalama süresi, devingen örneklem seçimi, devingen veri alışverişi, devirgi dingili dayanağı, devirli ondalık kesirler, devredilebilir akreditif, devrolunabilen akreditif, devşirikli, (divşürüklü)

23 harfli

dev adımlarla ilerlemek, deveyi havuduyla yutmak, devimsel öncelik kuramı, devingen doğrusal model, devingen PML tahmincisi, devinimsiz kafalı teker

22 harfli

dev karaciğer kelebeği, dev köpek balığıgiller, dev-köpek-balığıgiller, deve deve yerine çöker, deve yerine deve çöker, deveye hendek atlatmak, devingen bellek ayırma, devingen faktör modeli, devingen kaynak ayırma, devingen veri değişimi, devinimsiz örtülü film, devirsel fosforilâsyon, Devlet Yatırım Bankası, Devletler genel türesi

21 harfli

dev bağırsak kelebeği, devamlı hücre kültürü, devamlı pastörizasyon, deveden büyük fil var, devimsel yetenek yaşı, devinen buzul taşları, devingen bellek atama, devingen SPML yöntemi, devinimli örtülü film, devlet müdahaleciliği, Devletler özel türesi, devrevi dalgalanmalar

20 harfli

dev foliküler lenfom, dev kertenkelegiller, devamlı pres yöntemi, deve gevişi getirmek, deveyi düze çıkarmak, devim duyum azalması, devim duyusu yöntemi, devingen PML yöntemi, devingen programlama, Devitken kol gövdesi, devlet borçlanmaları, devrik eşlenik dizey

19 harfli

dev böbrek solucanı, develer dama çıkmak, devimsel alışkanlık, devimsel dağınıklık, devingen bileşenler, devingen örnekbiçim, devinimsel akmazlık, devinimsiz bakımlık, devinirlik aktarımı, devlet borç belgiti, Devlet Sanayi Ofisi, devlet sayışım yılı, devletleştirebilmek, devşirimsel adlanım

18 harfli

dev hücreli epulis, dev hücreli sarkom, dev kara kurbağası, dev semendergiller, deve kuşuluk etmek, devimsel yanılsama, devingen eniyileme, devinimli bakımlık, devinme aykırılığı, Devitken kol ayağı, deviyant hayvanlar, devlet harcamaları, devlet işletmeleri, devlet kapitalizmi, devlet yatırımları, devletleştirebilme, devrevi hareketler, devşirimler sayısı

17 harfli

dev hücreli tümör, devaskülarizasyon, devimsiz elektrik, devindirilebilmek, devingen bağlanım, devingen bağlaşım, devingen çoğaltan, devingen dengelem, Devingen iğsileme, devinimli sayışım, devinme değişmezi, devinsel dengelem, Devitken kol başı, devlet muhasebesi, devlet sosyalizmi, devletleştirilmek, devre dışı kalmak, devreden çıkarmak, devredilebilirlik, devredilen kârlar, devridaim pompası, ...

16 harfli

dev kromozomları, dev zebra balığı, devimli davranış, devimli elektrik, devimsel anlatım, devindirilebilme, Devingen çerçeve, devingen denklem, devingen eşizlik, devingen öncelik, Devingen pimleme, devinimde uyuşum, devinimli büklüm, devinme argılığı, devinsel gelişme, devinsel öğrenme, devleştirebilmek, devlet felsefesi, devlet gelirleri, devlet giderleri, devlet mülkiyeti, ...

15 harfli

dev kromozomlar, dev uçan sincap, devamlı borçlar, devamlı otlatma, Devarda alaşımı, deve yüreklilik, deveci ortaları, devedabanı pide, develope yapmak, devindirebilmek, devingen dayanç, devingen moment, devleştirebilme, devlet borçları, devlet çiftliği, devlet hazinesi, devletler arası, devletleştirmek, devredilebilmek, devreye alınmak, devsütun düzeni, ...

14 harfli

dev at kuyruğu, devam ettirmek, devam metilâzı, deve dişi gibi, deve sinekbiti, deviasyo uteri, devim niceliği, devimsel bölge, devimsel kuram, devindirebilme, devingen ayrım, devingen birim, devingen çekim, Devingen dalga, devingen denge, devingen dizin, devingen kurgu, devingen kuşak, devingen model, devinim evresi, devinim yollan, ...

13 harfli

dev armadillo, dev boylu kuş, dev yıldızlar, deve çökerden, deveci armudu, deveci kurmak, devecibardağı, deveçökürdeği, devekarıncası, devim bilgisi, devimli resim, devimsel alan, devimsel erke, devimsel uyum, devimselcilik, devindirilmek, devingen disk, devingen film, devingen yasa, devinme olayı, devir belgesi, ...

12 harfli

dev hücreler, dev kurdeşen, dev pangolin, dev semender, dev tenlilik, dev yinlilik, dev yüzlülük, devamlı ateş, devamlı evre, devboylu kuş, deve dellalı, deve kuşuluk, deve temresi, deve yürekli, Devecikargın, Devecikonağı, Devecipınarı, deveçökerden, deveçökerten, devede kulak, devetopalağı, ...

11 harfli

dev gezegen, dev hortuğu, dev kanguru, dev kolibri, dev kurbağa, dev molekül, devalüasyon, devam etmek, devamlı lif, devamsızlıh, devamsızlık, devdelenmek, deve balığı, deve çiçeği, deve dabanı, deve depiği, deve dikeni, deve gevişi, Deve Hamamı, deve hamuru, deve tabanı, ...

10 harfli

dev aynası, dev cıvata, dev gökada, dev gurami, dev kazanı, dev kulağı, dev masalı, devamlılık, devasızlık, deve döşlü, deve olmak, devebakırı, devebatmaz, Deveçatağı, Deveçayırı, devedabanı, Devederesi, devedikeni, Devedurağı, deveelması, devegiller, ...

9 harfli

dev anası, dev çıyan, dev dalga, dev hücre, dev kukla, dev varan, devaimisk, devcillik, devcinmek, deve darı, deve dişi, deve gibi, deve kini, deve kolu, deve kuşu, deve topu, deve tüyü, deve yeli, deve yükü, deveboynu, Deveciler, ...

8 harfli

dev gibi, dev ödem, devamsız, deveağzı, Devedağı, Devedamı, devedişi, devegönü, devegözü, devegülü, deveğuşu, deveklik, devekuşu, develeme, Deveören, dévermek, Devetaşı, devetüyü, deveyeli, deveyözü, Devgeriş, ...

7 harfli

Devalan, devalüe, devamle, devamlı, devamnı, devasız, devdala, devdeli, Devebük, devecik, Develer, develik, devemek, deveran, Devetaş, devimek, devimli, Deviner, devinik, devinim, deviniş, ...

6 harfli

devaci, devamı, devasa, deveci, dêvedi, devele, Develi, deveme, devere, device, devlek, devlet, devlik, devlim, devlip, devlit, devlük, devlüp, devmek, devran, devrek, ...

5 harfli

deval, devam, devat, devce, devek, deveş, devet, devge, devim, Devin, devir, devli, devon, devre, devri, devri, devur, devül, devün, devür

4 harfli

deva, deve, devi

3 harfli

dev

Kelime Ara