İçinde DEV geçen kelimeler

İçinde DEV geçen kelimeler 1201 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dev aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dev anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DEV geçen kelimeler

25 harfli

Avustralya-devekuşugiller, Bağımsız Filistin Devleti, çıngıraklı deve kaybolmaz, dağsal oluşum devinimleri, devingen adres dönüştürme, devingen bağımlı kitaplık, devingen belirginleştirme, devingen olarak tam model, devinimsiz örtülü görüntü, devirsiz ondalık kesirler, Devlet Planlama Teşkilatı, devrik işleci özellikleri, Dorothy-Reeddev hücreleri, elektriksel devim bilgisi, ödev bilmek (veya saymak), özdevimli sıklık denetimi, özdevinimli biçimlendirme, özdevinimli ölçeklendirme, özdevinimli veri ipuçları, özdevinimli yapılandırmak, sayıtımsal ısıldevimbilim, ...

24 harfli

algısal-devimsel öğrenme, Almaşık devimli kütleler, Amerika deve kuşu giller, Anadolu Selçuklu Devleti, Başarısız Ulus Devletler, birincil soğutma devresi, dev hücreli kemik tümörü, deve nalbanda bakar gibi, devingen bağlaşım modeli, devingen ortalama süresi, devingen örneklem seçimi, devingen veri alışverişi, devirgi dingili dayanağı, devirli ondalık kesirler, devredilebilir akreditif, devrolunabilen akreditif, devşirikli, (divşürüklü), Hermitsel devrik dönüşüm, kanaat gibi devlet olmaz, Kwint`in ruhdevim ölçeri, mini devalüasyon sistemi, ...

23 harfli

Avustralya deve kuşları, Banar-Alan Türk Devleti, cebirsel devrik dönüşüm, dev adımlarla ilerlemek, deveyi havuduyla yutmak, devimsel öncelik kuramı, devingen doğrusal model, devingen PML tahmincisi, devinimsiz kafalı teker, düşüncül devinim görüşü, evelem develem konuşmak, ikincil soğutma devresi, Newton devinim yasaları, özdevinimli geri sarmak, özdevinimli güncellemek, özdevinimli pozlandırma, özdevinimli veri koruma, Sternberg dev hücreleri, sürekli devinim biçmesi, sürekli devinimli alıcı, üretici sermaye devresi, ...

22 harfli

Amerika devekuşugiller, aralı devinim düzeneği, Avustralya-devekuşları, birinci sanayi devrimi, dev karaciğer kelebeği, dev köpek balığıgiller, dev-köpek-balığıgiller, deve deve yerine çöker, deve yerine deve çöker, deveye hendek atlatmak, devingen bellek ayırma, devingen faktör modeli, devingen kaynak ayırma, devingen veri değişimi, devinimsiz örtülü film, devirsel fosforilâsyon, Devlet Yatırım Bankası, Devletler genel türesi, dirüp devşürülü görmek, Elektrik devim kuvveti, gerçek deve kuşugiller, ...

21 harfli

aralı devinim dişlisi, Avrupa devlet sistemi, ayarlama devingenleri, Beş Devlet Antlaşması, Bir Millet İki Devlet, biyojeokimyasal devir, dev bağırsak kelebeği, devamlı hücre kültürü, devamlı pastörizasyon, deveden büyük fil var, devimsel yetenek yaşı, devinen buzul taşları, devingen bellek atama, devingen SPML yöntemi, devinimli örtülü film, devlet müdahaleciliği, Devletler özel türesi, devrevi dalgalanmalar, hızlı tersine devinim, ikinci sanayi devrimi, koşucu-devekuşugiller, ...

20 harfli

Amerika deve kuşları, anlatımlı devinimler, ayaksılı devingenlik, Brown devinim süreci, Çağatay Türk Devleti, çevrimsel devinimler, değişim devingenleri, dev foliküler lenfom, dev kertenkelegiller, devamlı pres yöntemi, deve gevişi getirmek, deveyi düze çıkarmak, devim duyum azalması, devim duyusu yöntemi, devingen PML yöntemi, devingen programlama, Devitken kol gövdesi, devlet borçlanmaları, devrik eşlenik dizey, doğal nüfus devinimi, genel devlet bütçesi, ...

19 harfli

Amerika-devekuşları, Avustralya devekuşu, Başarısız Devletler, Calvin Benson devri, derdine deva bulmak, dev böbrek solucanı, develer dama çıkmak, devimsel alışkanlık, devimsel dağınıklık, devingen bileşenler, devingen örnekbiçim, devinimsel akmazlık, devinimsiz bakımlık, devinirlik aktarımı, devlet borç belgiti, Devlet Sanayi Ofisi, devlet sayışım yılı, devletleştirebilmek, devşirimsel adlanım, doğrusal devinirlik, dolancal devinirlik, ...

18 harfli

ağzına deve tepmek, anlaşma devletleri, bağdaşık devletler, birleşik devletler, Colombo devletleri, çembersel devşirim, çevrimsel devşirim, deli devre sölemek, dev hücreli epulis, dev hücreli sarkom, dev kara kurbağası, dev semendergiller, deve kuşuluk etmek, devimsel yanılsama, devingen eniyileme, devinimli bakımlık, devinme aykırılığı, Devitken kol ayağı, deviyant hayvanlar, devlet harcamaları, devlet işletmeleri, ...

17 harfli

açısal devinirlik, alıcı devinimleri, Altınordu devleti, Amerika deve kuşu, anlaşık devletler, Balkan Devletleri, bir hörgüçlü deve, buzulaltı devresi, büyük devalüasyon, çok uluslu devlet, dev hücreli tümör, devaskülarizasyon, devimsiz elektrik, devindirilebilmek, devingen bağlanım, devingen bağlaşım, devingen çoğaltan, devingen dengelem, Devingen iğsileme, devinimli sayışım, devinme değişmezi, ...

16 harfli

açınırlar devimi, Afrika deve kuşu, aklını devşirmek, akrediter devlet, alizogenik devir, Amerika devekuşu, Amerikan devrimi, ay-gün devinmesi, Cilalı Taş Devri, dev kromozomları, dev zebra balığı, devimli davranış, devimli elektrik, devimsel anlatım, devindirilebilme, Devingen çerçeve, devingen denklem, devingen eşizlik, devingen öncelik, Devingen pimleme, devinimde uyuşum, ...

15 harfli

Afrika devekuşu, akredite devlet, anamal devinimi, aşırı devriklik, bahar devinmesi, birleşik devlet, Burjuva Devrimi, Büyük Devletler, büzzük devirmek, dev kromozomlar, dev uçan sincap, devamlı borçlar, devamlı otlatma, Devarda alaşımı, deve yüreklilik, deveci ortaları, devedabanı pide, develope yapmak, devindirebilmek, devingen dayanç, devingen moment, ...

14 harfli

ABC devletleri, alacağın devri, bağımlı devlet, bayrak devleti, bedevi gömleği, bin derde deva, Brown devinimi, dev at kuyruğu, devam ettirmek, devam metilâzı, deve dişi gibi, deve sinekbiti, deviasyo uteri, devim niceliği, devimsel bölge, devimsel kuram, devindirebilme, devingen ayrım, devingen birim, devingen çekim, Devingen dalga, ...

13 harfli

anten devresi, aralı devinim, arda devrilim, ardışık devre, başı devletli, bedevî toplum, Bilim Devrimi, Bown devinimi, deli devamsız, dev armadillo, dev boylu kuş, dev yıldızlar, deve çökerden, deveci armudu, deveci kurmak, devecibardağı, deveçökürdeği, devekarıncası, devim bilgisi, devimli resim, devimsel alan, ...

12 harfli

allah devesi, Aşağıağadeve, Brown devimi, büyük devlet, Calvin devri, çadır devlet, çam devirmek, dalga devimi, derin devlet, dev hücreler, dev kurdeşen, dev pangolin, dev semender, dev tenlilik, dev yinlilik, dev yüzlülük, devamlı ateş, devamlı evre, devboylu kuş, deve dellalı, deve kuşuluk, ...

11 harfli

alet edevat, baskı devre, bedevilenme, bedevre avı, besin devri, buzul devri, dev gezegen, dev hortuğu, dev kanguru, dev kolibri, dev kurbağa, dev molekül, devalüasyon, devam etmek, devamlı lif, devamsızlıh, devamsızlık, devdelenmek, deve balığı, deve çiçeği, deve dabanı, ...

10 harfli

açık devre, alad devle, ara devlet, artdevirme, azot devri, Boşa devim, Dağdeviren, dev aynası, dev cıvata, dev gökada, dev gurami, dev kazanı, dev kulağı, dev masalı, devamlılık, devasızlık, deve döşlü, deve olmak, devebakırı, devebatmaz, Deveçatağı, ...

9 harfli

ak devrim, altdevler, ana devli, bedevilik, dedevelle, dev anası, dev çıyan, dev dalga, dev hücre, dev kukla, dev varan, devaimisk, devcillik, devcinmek, deve darı, deve dişi, deve gibi, deve kini, deve kolu, deve kuşu, deve topu, ...

8 harfli

berdevam, boz deve, deddevir, depdevir, deşdevan, dev gibi, dev ödem, devamsız, deveağzı, Devedağı, Devedamı, devedişi, devegönü, devegözü, devegülü, deveğuşu, deveklik, devekuşu, develeme, Deveören, dévermek, ...

7 harfli

abidevi, Adeviye, Ağadeve, bedevle, bedevra, bedevre, beydeva, Cendeve, dedevli, Devalan, devalüe, devamle, devamlı, devamnı, devasız, devdala, devdeli, Devebük, devecik, Develer, develik, ...

6 harfli

badeva, bedeva, bedevi, cidevü, devaci, devamı, devasa, deveci, dêvedi, devele, Develi, deveme, devere, device, devlek, devlet, devlik, devlim, devlip, devlit, devlük, ...

5 harfli

cidev, deval, devam, devat, devce, devek, deveş, devet, devge, devim, Devin, devir, devli, devon, devre, devri, devri, devur, devül, devün, devür

4 harfli

deva, deve, devi, ödev

3 harfli

dev

Kelime Ara