ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez

ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez

“öyle zaman olur ki bir aylık kazanç insanı bir yıl geçindirir, öyle zaman da olur ki bir yıllık kazanç bir ay geçindirmeye yetmez” anlamında kullanılan bir söz.


ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez için benzer kelimeler


ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez, 40 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', ' ', 'v', 'a', 'r', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'e', 's', 'l', 'e', 'r', ',', ' ', 'y', 'ı', 'l', ' ', 'v', 'a', 'r', ' ', 'a', 'y', 'ı', ' ', 'b', 'e', 's', 'l', 'e', 'm', 'e', 'z', şeklindedir.
ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez kelimesinin tersten yazılışı zemelseb ıya rav lıy ,relseb ılıy rav ya diziliminde gösterilir.