var yılı

var yılı

a. Bir tarım ürününden bol verim alındığı yıl.


var yılı için benzer kelimeler


var yılı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
var yılı kelimesinin tersten yazılışı ılıy rav diziliminde gösterilir.