akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var

akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var

1) “herhangi bir şey bilgiye ve mantığa dayalı olarak yapılmalıdır” anlamında kullanılan bir söz; 2) “her şey ortada” anlamında kullanılan bir söz.


akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var için benzer kelimeler


akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var, 43 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'v', 'a', 'r', ',', ' ', 'i', 'z', 'a', 'n', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'n', ')', ' ', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var kelimesinin tersten yazılışı rav )nıkay ayev kıtnam ayev( nazi ,rav lıka diziliminde gösterilir.