armudun sapı var, üzümün (veya kirazın) çöpü var demek

armudun sapı var, üzümün (veya kirazın) çöpü var demek

her şeye kusur bulmak, hiçbir şeyi beğenmemek.


armudun sapı var, üzümün (veya kirazın) çöpü var demek için benzer kelimeler


armudun sapı var, üzümün (veya kirazın) çöpü var demek, 54 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'm', 'u', 'd', 'u', 'n', ' ', 's', 'a', 'p', 'ı', ' ', 'v', 'a', 'r', ',', ' ', 'ü', 'z', 'ü', 'm', 'ü', 'n', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'i', 'r', 'a', 'z', 'ı', 'n', ')', ' ', 'ç', 'ö', 'p', 'ü', ' ', 'v', 'a', 'r', ' ', 'd', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
armudun sapı var, üzümün (veya kirazın) çöpü var demek kelimesinin tersten yazılışı kemed rav üpöç )nızarik ayev( nümüzü ,rav ıpas nudumra diziliminde gösterilir.