armudun önü, kirazın sonu

armudun önü, kirazın sonu

“armut ilk çıktığında, kiraz da biteceği zaman yenilmeli” anlamında kullanılan bir söz.


armudun önü, kirazın sonu için benzer kelimeler


armudun önü, kirazın sonu, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'm', 'u', 'd', 'u', 'n', ' ', 'ö', 'n', 'ü', ',', ' ', 'k', 'i', 'r', 'a', 'z', 'ı', 'n', ' ', 's', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
armudun önü, kirazın sonu kelimesinin tersten yazılışı unos nızarik ,ünö nudumra diziliminde gösterilir.