var (veya varın veya varsın veya varsınlar)

var (veya varın veya varsın veya varsınlar)

1) istersen (isterse...) gibi konuşulan iş üzerinde bir kimseyi serbest bırakmayı anlatan bir söz: Var, bildiğini yap. Varsın gelmesin. 2) “var kıyas et, varın hesap edin” biçiminde, bu kıyas ve hesabın vereceği önemli sonuca dikkat çekmek için kullanılan bir söz; 3) önüne getirildiği cümleye ısrarlı istek düşüncesi katarak “tek” anlamında kullanılan bir söz; 4) “haydi” anlamında kendisinden sonra kullanılan fiilin yapılması gerektiğini anlatan bir söz: “Varın söylen İrfani'ye yarım ölmesin.” -İrfani.


var (veya varın veya varsın veya varsınlar) için benzer kelimeler


var (veya varın veya varsın veya varsınlar), 43 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'v', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'v', 'a', 'r', 's', 'ı', 'n', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'v', 'a', 'r', 's', 'ı', 'n', 'l', 'a', 'r', ')', şeklindedir.
var (veya varın veya varsın veya varsınlar) kelimesinin tersten yazılışı )ralnısrav ayev nısrav ayev nırav ayev( rav diziliminde gösterilir.