VAR ile biten kelimeler

VAR ile biten veya sonunda VAR olan kelimeler 225 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

var aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. var anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre VAR ile biten kelimeler

25 harfli

Allah´a bir can borcu var, evladın var mı derdin var, gönlün yazı var, kışı var

24 harfli

(birinin) elinde ... var, Allah (veya Allah´ı) var, cehenneme kadar yolu var

23 harfli

çıkmadık canda umut var

22 harfli

boğaz içinde kavga var, polikromatofil alyuvar

21 harfli

(bir şeyin) aması var, deveden büyük fil var, salkımlayan küçüyuvar

20 harfli

baş üstünde yeri var, çomatlayan küçüyuvar

19 harfli

keçide de sakal var, yatın boğanca yuvar

18 harfli

beterin beteri var, birinci derece VAR, çiğitli kızılyuvar, işin içinde iş var, ölüm var dirim var

17 harfli

göz var, izan var

16 harfli

antiinflamatuvar, bunda bir iş var, koca kızıl yuvar, ortacıl ak yuvar, yerin kulağı var

14 harfli

Allah´a yalvar, ayaklı canavar, çekirge şalvar, dördüncü duvar, n-kapalı yuvar, sekonder duvar

13 harfli

beyinzaryuvar, ikincil duvar, konservatuvar, kovalı şalvar, loplu akyuvar, maşallahı var, ortacıl yuvar, serde ... var, yıldırımsavar

12 harfli

gara canavar, kapalı yuvar, kara canavar, Kerpiç duvar, Mülkşehsuvar, n-açık yuvar, observatuvar, oluklu duvar, primer duvar, suppozotivar

11 harfli

asalaksavar, birim yuvar, boz canavar, dolgu duvar, Dürrüşehvar, düzlemyuvar, kalkanduvar, karacanavar, kararlı VAR, laboratuvar, moloz duvar, perde duvar, sağır duvar, yapısal VAR, yarım yuvar, yuvar yuvar, zoru da var

10 harfli

açık yuvar, ağır yuvar, arka duvar, aşırıyuvar, avar zavar, böceksavar, dahası var, evelde var, kapı duvar, kiye yuvar, koca yuvar, kolayı var, kollutuvar, kuru duvar, küçü yuvar, orta yuvar, repertuvar, sineksavar, tülü davar, yarımyuvar

9 harfli

ana dıvar, ana duvar, ateşyuvar, aynaduvar, canaravar, ecimduvar, füzesavar, hakkı var, havayuvar, ışıkyuvar, karadavar, katıyuvar, kılşalvar, kocaduvar, ortayuvar, renkyuvar, sekiduvar, tanksavar, tülüdavar, uçaksavar, uçunyuvar, ...

8 harfli

ak yuvar, bahdavar, bahtavar, bahtivar, Bilgivar, çahcavar, çakcavar, çaldıvar, çalduvar, dışyuvar, galdavar, götduvar, hayhavar, ısısavar, kasgavar, kaskavar, kerdivar, kontuvar, mantıvar, mantuvar, mantüvar, ...

7 harfli

adı var, akyuvar, alyuvar, ayhavar, Bağıvar, baravar, bilevar, canavar, canıvar, cenavar, cenevar, çanavar, dalavar, dilâvar, ehtivar, eli var, kanavar, matavar, munavar, penuvar, pisuvar, ...

6 harfli

Adıvar, bervar, bulvar, cedvar, Çayvar, dalvar, Düşvar, Günvar, hayvar, kulvar, midvar, ne var, salvar, Şahvar, şalvar, Şehvar, talvar, Ünüvar

5 harfli

alvar, buvar, cıvar, civar, cuvar, davar, divar, dovar, duvar, edvar, emvar, gavar, gevar, govar, gövâr, güvar, havar, kavar, kovar, kuvar, livar, ...

4 harfli

avar, ovar, SVAR

3 harfli

var

Kelime Ara