izan

izan Ar. i£¤¥n

a. (iza:nı) esk. Anlayış, anlama yeteneği.


izan

1. Şaka, yapmacık. 2. Bilerek, özellikle.


izan için benzer kelimeler


izan, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'a', 'n', şeklindedir.
izan kelimesinin tersten yazılışı nazi diziliminde gösterilir.