aşınma deneyi

aşınma deneyi İng. wear test

aşınma deneyi için benzer kelimeler


aşınma deneyi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
aşınma deneyi kelimesinin tersten yazılışı iyened amnışa diziliminde gösterilir.