aşınma dönemi

aşınma dönemi İng. cycle of erosion

Sulak iklimlerdeki dağlık bir bölgenin, akarsu aşındırmalarıyle büsbütün yontularak, biçimsiz alçak bir kara olması için gereken süre.


aşınma dönemi için benzer kelimeler


aşınma dönemi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
aşınma dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd amnışa diziliminde gösterilir.