aşırı açlık

aşırı açlık Fr. Exinanition

aşırı açlık için benzer kelimeler


aşırı açlık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'a', 'ç', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
aşırı açlık kelimesinin tersten yazılışı kılça ırışa diziliminde gösterilir.