aşırı artım

aşırı artım Fr. Hypergenése , hypergénésis.

aşırı artım için benzer kelimeler


aşırı artım, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'm', şeklindedir.
aşırı artım kelimesinin tersten yazılışı mıtra ırışa diziliminde gösterilir.