değişik artım

değişik artım Fr. Métatopie

değişik artım için benzer kelimeler


değişik artım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'm', şeklindedir.
değişik artım kelimesinin tersten yazılışı mıtra kişiğed diziliminde gösterilir.