aşırı bellek işlemi

aşırı bellek işlemi Fr. Hypermnésie

aşırı bellek işlemi için benzer kelimeler


aşırı bellek işlemi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'l', 'l', 'e', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
aşırı bellek işlemi kelimesinin tersten yazılışı imelşi kelleb ırışa diziliminde gösterilir.