adanmış bellek

adanmış bellek İng. committed memory

adanmış bellek için benzer kelimeler


adanmış bellek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'e', 'l', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
adanmış bellek kelimesinin tersten yazılışı kelleb şımnada diziliminde gösterilir.