adanmış

adanmış İng. dedicated

adanmış için benzer kelimeler


adanmış, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', şeklindedir.
adanmış kelimesinin tersten yazılışı şımnada diziliminde gösterilir.