adanmış vakıt

adanmış vakıt

Muayyen zaman.


adanmış vakıt için benzer kelimeler


adanmış vakıt, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'v', 'a', 'k', 'ı', 't', şeklindedir.
adanmış vakıt kelimesinin tersten yazılışı tıkav şımnada diziliminde gösterilir.