aşırı etkinlik

aşırı etkinlik, -ği

a. Aşırı etkin olma durumu, hiperaktivite.


aşırı etkinlik İng. hyperactivity

Düzgülü olarak ya da beyin özürleri yüzünden çocuğun aşırı ve sürekli biçimde etkin olması durumu.


aşırı etkinlik için benzer kelimeler


aşırı etkinlik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
aşırı etkinlik kelimesinin tersten yazılışı kilnikte ırışa diziliminde gösterilir.