aracı etkinlik

aracı etkinlik İng. means activity

Çoğu zaman aracı olan bir nesne ya da imin ortaya çıkmasını sağlayan ve ereğe yaklaşılmakta olduğunu bildiren etkinlik.


aracı etkinlik için benzer kelimeler


aracı etkinlik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
aracı etkinlik kelimesinin tersten yazılışı kilnikte ıcara diziliminde gösterilir.