aşırı kısa dalgalar

aşırı kısa dalgalar İng. ultrashort waves

Dalga boylan 10 m. ile 3 cm. arasında bulunan akımmıknatıssal dalgalar.


aşırı kısa dalgalar için benzer kelimeler


aşırı kısa dalgalar, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
aşırı kısa dalgalar kelimesinin tersten yazılışı ralaglad asık ırışa diziliminde gösterilir.