aşırma dikim

aşırma dikim Fr. S. à points passés

aşırma dikim için benzer kelimeler


aşırma dikim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'd', 'i', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
aşırma dikim kelimesinin tersten yazılışı mikid amrışa diziliminde gösterilir.